Obchodné podmienky pre spotrebiteľa

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.zdravieprevas.sk / www.greenpowercompany.eu/ www.gpcsk.sk (ďalej len „internetový obchod“)
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
objednávka – prejav vôle kupujúceho smerujúci k uzavretiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
tovar - produkty v ponuke internetového obchodu
medzibonus – rozdiel medzi vlastnou výškou bonusu prislúchajúceho dosiahnutej pozícii kupujúceho a výškou bonusu podľa pozície osoby registrovanej pod ním (na základe jeho pozvánky)
hodnota nákupu – súhrnná hodnota objednaných produktov v cenníkových cenách s DPH; nezahŕňa poštovné a iné poplatky

vlastný obrat – súčet hodnôt nákupov kupujúceho v rámci jedného kalendárneho mesiaca
skupinový obrat – súčet hodnôt nákupov kupujúceho a osôb registrovaných pod ním v rámci jedného kalendárneho mesiaca

2. Objednávka a kúpna zmluva

 1. Objednávku môže uskutočniť kupujúci, ktorý sa zaregistruje na internetovom obchode.
 2. Po prihlásení sa do svojho účtu si kupujúci môže vybrať tovar do košíka.
 3. Kúpna zmluva vzniká po potvrdení objednávky pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, potom čo prihlásený kupujúci odoslal požiadavku na objednávku tovaru.

3. Uplatnenie bonusov

 1. Spotrebiteľská pozícia:
 • 0% - 0. pozícia: Ak hodnota nákupu kupujúceho nepresiahne výšku 59,99 €, nachádza sa kupujúci na 0.pozícii, kde mu nevzniká nárok na bonusy.
 1. 5% - I. pozícia: Kupujúci, ktorý zrealizuje jednorazovú objednávku v hodnote od 60 do 129,99 € získava z daného a každého ďalšieho nákupu 5% bonus. Kupujúci má súčasne nárok na 5% medzibonus z obratov osôb registrovaných pod ním nachádzajúcich sa na 0.pozícii. Získaný bonus a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zrealizovaní objednávky. Táto pozícia je garantovaná, ak ju kupujúci dosiahne, má nárok na 5% bonus z každého ďalšieho vlastného nákupu bez ohľadu na jeho hodnotu. Nárok na medzibonusy v ďalších mesiacoch získava kupujúci v prípade ak vždy v danom mesiaci dosiahne vlastný obrat v minimálnej hodnote 60 €.
 2. 8% - II. pozícia: Ak kupujúci dosiahne v súhrne alebo jednorazovo v jednom mesiaci vlastný obrat v hodnote  od 130 do 239,99 € dostáva sa do II. pozície, v ktorej má nárok na 8% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci ako aj z každého ďalšieho vlastného nákupu. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí II. pozície. Táto pozícia je garantovaná, ak ju kupujúci dosiahne má nárok na 8% bonus z každého ďalšieho vlastného nákupu bez ohľadu na jeho hodnotu. Nárok na medzibonusy v ďalších mesiacoch získava kupujúci v prípade ak vždy v danom mesiaci dosiahne vlastný obrat v minimálnej hodnote 60 €.
 3. 11% - III. pozícia: Ak skupinový obrat kupujúceho dosiahne v jednom mesiaci hodnotu  od 240 do 779,99 €, pričom jeho vlastný obrat v danom mesiaci je minimálne 60 € dostáva sa do III. pozície, v ktorej má nárok na 11% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí III. pozície.
 4. 14% - IV. pozícia: Ak skupinový obrat kupujúceho dosiahne v jednom mesiaci hodnotu  od 780 do 2 399,99 €, pričom jeho vlastný obrat v danom mesiaci je minimálne 60 € dostáva sa do IV. pozície, v ktorej má nárok na 14% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí IV. pozície.
 5. 17% - V. pozícia: Ak skupinový obrat kupujúceho dosiahne v jednom mesiaci hodnotu  od 2 400 do 7 199,99 € pričom jeho vlastný obrat v danom mesiaci je minimálne 60 € dostáva sa do V. pozície, v ktorej má nárok na 17% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí V. pozície.
 6. 24% - VI. pozícia: Ak skupinový obrat kupujúceho dosiahne v jednom mesiaci hodnotu  od 7 200 do 14 999,99 €, pričom jeho vlastný obrat v danom mesiaci je minimálne 60 € dostáva sa do VI. pozície, v ktorej má nárok na 24% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí VI. pozície.
 7. 27% - VII. pozícia: Ak skupinový obrat kupujúceho dosiahne v jednom mesiaci hodnotu  od 15 000 do 29 999,99 €, pričom jeho vlastný obrat v danom mesiaci je minimálne 60 € dostáva sa do VII. pozície, v ktorej má nárok na 27% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí VII. pozície.
 8. 30% - VIII. pozícia: Ak skupinový obrat kupujúceho dosiahne v jednom mesiaci hodnotu  od 30 000 € vyššie, pričom jeho vlastný obrat v danom mesiaci je minimálne 60 € dostáva sa do VIII. pozície, v ktorej má nárok na 30% bonus z vlastného obratu dosiahnutého v danom mesiaci. Navyše získava medzibonusy z obratov osôb registrovaných pod ním. Získané bonusy a medzibonusy sa kupujúcemu pripíšu na jeho účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí VIII. pozície.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
  • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
  • tovar musí byť kompletný, vrátane faktúry - daňového dokladu, ktorý slúži zároveň ako záručný list
  • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku
 2. Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
 3. Kupujúci má právo taktiež odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to v prípade, že predávajúci nesplní vopred dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo jej časti v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich pracovných dní.

5. Spôsob platby

 1. Proforma faktúra: Ak si kupujúci zvolí platbu na proforma faktúru, platbu za tovar poukáže prevodným príkazom alebo priamym vkladom na účet č: 2929861116/1100, ktorý je uvedený aj na proforma faktúre. Pri platbe uvedie kupujúci ako variabilný symbol číslo proforma faktúry/objednávky. Proforma faktúra sa kupujúcemu vygeneruje po potvrdení objednávky. Objednávka bude vybavená predávajúcim po pripísaní platby na uvedený účet.
 2. Dobierka: Kupujúci zaplatí za tovar doručovacej službe pri prevzatí objednávky. Uvedené sa vzťahuje aj na prevzatie tovaru osobne na odbernom mieste určenom predávajúcim.
 3. Elektronické bankovníctvo CardPay: Kupujúci zaplatí za tovar po zadaní objednávky cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môže zaplatiť kartami VISA. VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Kupujúci môže využiť uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

6. Dodacie a platobné podmienky

 1. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením jednej z možností. Cena dopravy je závislá od spôsobu dopravy, spôsobu platby a od hodnoty nákupu.
 2. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 3 pracovných dní od jej potvrdenia.
  1. Osobný odber – štandardná doba pripravenosti tovaru na prevzatie je v deň potvrdenia objednávky. Tovar je možné si prevziať osobne na adrese, ktorá sa zobrazí po zvolení si tejto možnosti pri zadávaní objednávky. Kupujúci bude informovaný o pripravenosti tovaru na osobné prevzatie formou SMS správy.
  2. Kuriér – štandardná doba doručenia je od 1 do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci bude informovaný o predpokladanom čase doručenia formou SMS správy.
  3. Slovenská pošta – štandardná doba doručenia je od 1 do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 3. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Ak doba odoslania presiahne 10 pracovných dní, náklady na dopravu hradí predávajúci. Táto možnosť sa vzťahuje len na odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty.
 4. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Ak sa miesto dodania nezhoduje s údajmi v registrácii, kupujúci miesto dodania zadá do poznámky pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorý slúži zároveň ako záručný list.
 5. Poštovné a iné poplatky
  1. Osobný odber: bez poplatkov.
  2. Doručenie kuriérom: 4 €. Pri objednávke tovaru v minimálnej hodnote 80 €, bez poplatkov.
  3. Doručenie Slovenskou poštou: 2,40 €. Pri objednávke tovaru v minimálnej hodnote 50 €, bez poplatkov.
  4. Platba elektronickým bankovníctvom: 1 € pri hodnote tovaru do 50 €; 2 € pri hodnote tovaru od 50,01 € do 100 €; 3 € pri hodnote tovaru od 100,01 €
  5. Dobierka, prevodný príkaz a vklad na účet: bez poplatkov.

7. Záruka a reklamácie

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. O tejto situácii bude kupujúci čo najskôr informovať predávajúceho.
 2. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný poriadok. Jeho kompletné znenie je uvedené v samostatnej časti Reklamačný poriadok. Záručná doba na tovar je stanovená príslušným zákonom, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.
 3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté poruchy a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.
 4. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

8. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci registráciou v internetovom obchode GREEN POWER COMPANY vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov definovaných v §4 ods.1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Predávajúci  spracúva osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho za účelom spracovania objednávky, plnenia záväzkov z kúpnej zmluvy a vedenia informačného systému pre registrovaných kupujúcich v internetovom obchode. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej vystavenie daňového dokladu – faktúry, identifikácia kupujúceho pri potvrdení objednávky, pri platbe a odovzdaní tovaru. Spracúvané osobné údaje taktiež slúžia na vedenie evidencie registrovaných kupujúcich za účelom správy ich prihlasovacieho konta, ako aj za účelom vybavovania prípadných reklamácii. Predávajúci spracúva osobné údaje taktiež za účelom zasielania aktuálnych ponúk a iných komerčných informácii prostredníctvom e-mailu, avšak len so súhlasom adresáta. Za rovnakými účelmi spracúva predávajúci aj údaje právnickej osoby – kupujúceho.
 3. Predávajúci je plne zodpovedný, že poskytnuté osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely. Taktiež je predávajúci zodpovedný za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú sprístupnené tretím osobám, avšak s výnimkou fyzických či právnických osôb zabezpečujúcich doručovanie tovaru, či správu informačného systému internetového obchodu.
 4. Osobné údaje môže predávajúci poskytnúť tretej osobe len na účel riadneho doručenia tovaru a na účel správy informačného systému internetového obchodu.
 5. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, číslo telefónu, e-mailová adresa.
 6. Predávajúci spracúva údaje právnických osôb v tomto rozsahu: názov, sídlo, IČO, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, e-mailová adresa, adresa pre doručenie tovaru.
 7. Predávajúci bude kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii zasielať aktuálne ponuky alebo iné komerčné informácie. Ak sa kupujúci rozhodne zrušiť zasielanie aktuálnej ponuky alebo iných komerčných informácii môže tak urobiť žiadosťou zaslanou na e-mail adresu ompany.eueenpowercoffice@gr.
 8. Kupujúci si svoje osobné údaje a ďalšie nastavenia môže kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do internetového obchodu. V prípade, že si kupujúci praje zrušiť svoju registráciu, požiada o to predávajúceho písomne zaslaním e-mailu na adresu ompany.eueenpowercoffice@gr. Predávajúci konto deaktivuje a osobné dáta kupujúceho zo svojej databázy odstráni.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.